Ağrı Dağı Milli Parkı

Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi'nde yer alan milli park alanı, Ağrı ili sınırları içindedir. 5.137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek coğrafi şekli olan Ağrı Dağı ve çevresini kapsayan milli park, özellikle dağcılık ve dağ ekoturizmi olanaklarıyla dikkat çekmektedir. Semavi dinler açısından büyük önemi olan ve bütün dünyaca bilinen Nuh Tufan'ı ve Nuh Peygamberin gemisinin indiği alanın da Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alması alanın tarihi ve kültürel olarak eşsiz bir değer kazanmasını sağlamıştır.

Doğal güzellikleri ile doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının da büyük ilgi gösterdiği Ağrı Dağı Milli Parkı Büyük ve Küçük Ağrı Dağları ve Meteor Çukur ile Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu üç alandan oluşur. Alaska'daki meteor çukurundan sonra dünya üzerindeki ikinci büyük göktaşı çukuru Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde bulunandır. Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzul da Türkiye topraklarındaki en büyük buzuldur.

Flora: Ağrı Dağı Milli Parkı'nın florası, Ardıç, Andıç, Gürgen, Huş, Kafkas Üçgülü, Kırmızı Üçgül, Aküçgül, Yabani Fiğ, Yabani Yonca, Kılçıksız Brom, Tilki Kuyruğu, Koyun yumağı, Yabani Arpa, Yabani Buğday ve Yabani Çavdar gibi bitkilerden oluşur.

Fauna: Milli Park Sınırları içinde, Ur Keklik, Kaya Kekliği, Çil Keklik, Akbaba, Kartal, Şahin, Doğan, gibi kuş, Yaban Koyunu, Çengel boynuzlu Dağ Keçisi, Tilki, Kurt, Tavşan, Vaşak, Yaban Domuzu gibi memeliler ile Alabalık ve Sazan gibi balık türlerinin yanında çeşitli böcek ve sürüngen türleri de yaşamaktadır.