Altınbeşik Mağarası Milli Parkı

Türkiye'nin güney kıyılarında yer alan Antalya ili sınırları içinde bulunan milli park, Toros Sıradağları'nın Karstik yapısı içinde gelişmiş bir mağara sistemini kapsamaktadır. Üç katlı ve toplam 2500 metre uzunluğundaki mağara milli parkın ana kaynak değerini oluşturur. Büyük Düden, Oruç Düdeni ve Feyzullah Düdeninden gelen suların Manavgat Çayı'na boşaldığı nokta olan Altınbeşik Mağarası, içinde bulunduğu coğrafya ve jeolojik oluşumları bakımından oldukça ilgi çekici bir alandır.

Flora: Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'nın florası genel olarak Akdeniz maki türü bitki örtüsünden oluşmaktadır. Sedir, Ardıç ve Kızılçam ağaçları ile çok sayıda çiçek alanda yayılım göstermektedir.

Fauna: Temel kayna değeri Altınbeşik Mağarası olan milli park alanı içinde dikkat çekici hayvan tür ve topluluklarına rastlanmaz. Toroslarda yaygın olarak rastlanan bir tür olan Yaban Keçileri ile Yaban Domuzu, Tilki, Kurt gibi yırtıcılarla kimi av kuşları alanın faunasını oluşturur.