Altındere Vadisi Milli Parkı

4.468 hektar alana yayılmış olan milli park alanı, Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon ili sınırları içinde bulunur. 1300 metre yükseklikte ve içine aldığı vadinin oluşturduğu eşsiz jeomorfolojik oluşumları dikkat çeken Altındere Vadisi Milli Parkı, 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan Sümela Manastırını da sınırları içinde barındırır. Sümela Manastırı'nın yanı sıra iri ufaklı mabet yerleşimlerine sahip olan milli park alanı tarihi-kültürel turizm açısından paha biçilmez öneme sahiptir.

Derin ve yüksek duvarlar oluşturan Altındere Vadisi, içerdiği doğal yaşam zenginliği ile birlikte önemli su kaynaklarına da sahiptir. Vadi tabanında bulunan Meryemana Deresi, çevresindeki diğer derelerle birleşerek büyük bir akarsu olma özelliği gösterir. Trekking, kampçılık, tırmanma, sportif balık avcılığı gibi aktivitelerin de yapılabildiği milli park alanı yılda 100.000'i aşkın insan tarafından ziyaret edilir.

Flora: Doğu Karadeniz bölgesinin tipik floral özelliklerini gösteren Altındere Vadisi Milli Parkı, yükseltiye göre değişim gösteren farklı bitki türlerinin bir arada barındırır. Temel olarak alpin ve orman türü bitkilerin yer aldığı milli park florası; Doğu Karadeniz Göknarı, Kayın Gövdeli Akçaağaç, Doğu Karadeniz Akçaağacı, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Ova Akçaağacı, Sakallı Kızılağaç, Tüylü Huş, Adi Gürgen, Anadolu Kestanesi, Adi Fındık, Adi Ceviz, Doğu Kayını, Doğu Ladini, Titrek Kavak, Siyah Mürver, Kafkas Ihlamuru, Frenk Üzümü, Çoruh Meşesi, Dağ Karaağacı, Kuş Üvezi gibi ağaç türleri ile çeşitli otsu bitkileri içinde barındırır.

Fauna: Altındere Vadisi Milli Parkı oldukça zengin bir faunaya sahiptir. Tilki, Karaca, Vaşak, Bozayı, yaban Domuzu, Tavşan, Sincap, Kirpi, Gelincik, Kurt, Çakal, Porsuk gibi memeli türlerinin yanında, Atmaca, Ağaçkakan, Puhu, Şahin, Karga, Kunduz, Bıldırcın, Doğan, Cüce Baykuş, Çil, Saksağan, Çulluk, Ürkeklik, Karatavuk gibi kuş türleri de milli park faunasında yer almaktadır. Alanın koruma altında olması çevrede yaşam alanı daralmış olan çeşitli canlıların da milli parka sığınmasına sebep olmuştur.