Başkomutan Tarihi Milli Parkı

Afyon, Kütahya ve Uşak illerinin sınırları içinde kalan bir bölgeye yayılmış olan milli park, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş döneminde gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı'nın bir kısmına tanıklık etmiş toprakları içine alan tarihi bir milli parktır. Savaşın sonucunu belirleyen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sürdüğü güzergah boyunca kurulmuş milli park Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli dönüm noktalarını simgeleyen anıtlarla doludur.

Özellikle Türkiye tarihine ilgi duyan ziyaretçilerin mutlaka uğraması gereken Milli Park'ın sınırları içinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlatıldığı yer olan Kocatepe'den başlama üzere pek çok anıt ve şehitlik bulunmaktadır. Alanda ayrıca korunan tarihi savaş alanları ve bu savaşlarla ilgili kalıntıların gelecek nesillere aktarılması için müzeler bulunmaktadır.

Flora: Milli Park alanında, Tanıtım Park'ında 60'ın üzerinde bitki türü vardır. Dumlupınar bölümünde farklı sınıflarda 43 endemik bitkinin varlığı saptanmıştı. Ayrıca Kocatepe Dumlupınar bölümlerinin her ikisinde bulunan endemik bitki türü sayısı 19'dur. Bölgede, Kasnak Meşesi, Sığır Kuyruğu, Çoban Dikeni, Bozgeven, Karaçam-Sarıçam, Karaçam-Boylu Ardıç-Kokar Ardıç, Sedir, Kayın gibi ağaç ve bitki türleri bulunmaktadır.

Fauna: Milli Park alanında, Kirpi, yabani tavşan, kör fare, kurt, kızıl tilki gibi memeli türleri bulunur. Alanın Dumlupınar bölümünde yer alan Zafertepe - Çalköy göleti bölgede bulunan hayvanlara içme suyu kaynağı olduğu gibi özellikle çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapar. Tepeli batağan, küçük batağan, akpelikan, tepeli pelikan, alaca balıkçıl, küçük akbalıkçıl, balaban, cüce balaban, büyük akbalıkçıl, erguvani balıkçıl, kara leylek, leylek flamingo, angıt atmaca, şahin, kızıl şahin, paçalı şahin, kerkenez, ala doğan, turna, küçük ağaçkakan, alaca ağaçkakan, boğmaklı toygar, küçük boğmaklı toygar, tepeli toygar, bülbül, setti bülbülü, alaca sinekkapan, saka, bataklık kirazkuşu gibi kuş ve sucul kuş türleri Milli Park'ın faunasında bulunurlar.