Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı

Ege Bölgesi'nde, Aydın ili sınırları içinde yer alan milli park alanı 27.589 hektarlık bir bölgeyi kaplamaktadır. Dilek Yarımadası, Türkiye'deki maki bitki örtüsünün en iyi örneklerine sahiptir ve kuzey bölümlerinde Karadeniz florasına ait bitki türlerini de barındırmaktadır. Ayrıca Dilek Yarımadası'nda Türkiye'nin en temiz ve doğal sahilleri bulunmaktadır. Bu kıyılar tüm dünyada yalnızca 500 adet kalmış olan Akdeniz Fokları'nın doğal yaşam alanıdır.

Büyük Menderes Deltası ise, "A Sınıfı Sulak Alan" olma özelliğini taşıdığından uluslararası öneme sahiptir. Büyük Menderes Deltası, içinde barındırdığı biyolojik çeşitlilik ve nesli tükenmekte olan canlılar ile endemik türlerden dolayı milletlerarası Ramsar, Bern, Rio sözleşmeleri ile Barselona Konvansiyonu kararları ile korunmaktadır. Ege Bölgesi'nde göçmen kuşlar açısından da önemli bir yaşama olan delta aynı zamanda deniz balıklarının yumurta bırakma sahalarındandır.

Flora: Çeşitli düzeylerde sınıflandırılmış 804 bitki türünün tespit edildiği milli park alanında Türkiye'nin en iyi korunmuş maki bitki topluluğu bulunur. Dilek Yarımadası içerdiği bu Akdeniz florasının yanı sıra Avrupa-Sibirya grubu bitki türlerine de önemli oranda rastlanır. 30 adet endemik bitki türünün yer aldığı milli park sınırları Kuzey Anadolu ormanlarına özgü Anadolu Kestanesi'nin ve Türkiye'de az yerde bulunan Kartopu, Finike Ardıc, Pirnal Meşesi ve Dallı Servi'nin küçük topluluklar halinde yetiştigi tek yerdir.

Fauna: Yaban domuzu, Karakulak, Vaşak, Sırtlan gibi yabani memelilerin yanında doğaya terk edilmiş sığırlar ve atlar gibi pek çok hayvan türü milli park faunasında yerini alır.