Gala Gölü Milli Parkı

Türkiye'nin Kuzeybatısında Edirne ili sınırları içinde yer alan milli park alanı, Gala ve Pamuklu göllerini içinde barındırmaktadır. Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerinin bir arada görülebildiği 6.087 hektarlık milli park alanında bu ekosistemlere ait pek çok canlı türünün yanında yer alan 130 kuş türü bölgenin önemli doğal değerini oluşturmaktadır. İçlerinde tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türler de yer alan bu kuşlar Gala Gölü ve Pamuklu göllerinin oluşturduğu sulak alan önemli bir yaşama sahası özelliği gösterir.

Özellikle piknik, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi yapma olanaklarının bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı sahip olduğu doğa güzellikler ve içinde barındırdığı yaban hayatı potansiyeliyle ziyaretçileri için verimli bir rekreasyon alanı konumundadır.

Flora: Nilüfer, su sümbülü, hasır sazı, kamış ve ipliksi yeşil algler gibi göl çevresi bitkilerinin içinde yer aldığı milli park florası oldukça zengindir.

Fauna: Alanda yaşayan 130 farklı kuş türü arasında, Ak Kuyruklu Kartal, Kızıl Şahin, Küçük Kerkenez, Küçük Karabatak, Tepeli pelikan, Çeltikçi gibi nesli son derece azalmış türler ve bunların yanı sıra Kaşık Gaga, Angıt, Yeşil Baş Ördek, Kuğu, Sakarmeke, Gri Balıkçıl, Büyük Beyaz Balıkçıl, Küçük Beyaz Balıkçıl, Cılıbıt, Saz Delicesi, Kaşıkcı, Kılıç Gaga ve Kara Batak gibi türler yerini almaktadır. Özellikle Gala Gölü'nün batı kesiminde, Yeşil Baş Ördek popülasyonu yoğun olarak bulunmaktadır.