İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Türkiye'nin Kuzeybatısı'nda Bulgaristan sınırında bulunan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Kırklareli ili sınırları içinde kalmaktadır. Yıldız (Istranca) Dağları'ndan Karadeniz'e doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda oluşan longoz ormanları milli park alanının asıl kaynak değerini oluşturur. Mevsimsel su basar ormanlar, bataklıklar ve tatlı su gölleri ile kıyı kumullarını bir arada bulunduran ekosistemsel bir çeşitliliğin nadir örneklerinden olan bölgede zengin sucul bitki örtüsüne sahip beş tane de göl bulunmaktadır.

Bölgede göl ve bataklık alanlarıyla deniz arasında yer alan kıyı kumullarında milli parkın uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış bitkileri bulunur. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı denizi, ince kum sahili, ormanları, gölleri ve dereleriyle pek çok farklı doğal güzelliği bünyesinde toplamış bir cenneti andırır. Antik Trak halkına bir zamanlar yurt olmuş bu toprakları yapılacak bir seyahat dünya üzerindeki cenneti adımlamanın bir yolu olarak da görülebilir.

Flora: Milli park alanının florasında longoz ormanları ve yaprak döken karışık oldukça boylu ağaç türlerinden oluşan bitki türleri yerini alır. Avrupa'nın günydoğusuna özgü dişbudak, meşe, kızılağaç ormanlarının sulak bölümlerinde kızılağaç ve dişbudak, daha kuru bölümlerde ise meşe türleri baskın durumdadır. Milli parka adını veren longoz ormanları ise Karadeniz'in güneybatı sahillerinde görülen çok nadir tırmanıcı bitki habitatlarıdır.

Fauna: Alanda yapılan çalışmalarda, Yaban Kedisi Yaban Domuzu, Karaca, Kır Tavşanı, Yaban Tavşanı, Ağaç Sansarı, Porsuk, Kurt, Karaca, Tilki, Su Samuru, Sarı Boyunlu Orman Faresi, Gelincik, Büyükkulaklı yarasa, Alacalı kokarca gibi memeli ve Akkuyruklu kartal, Yeşil Ağaçkakan, Baykuş, Gri Balıkçıl, Guguk kuşu, Yalıçapkını, Kara Leylek, İbibik gibi kuş türlerinin yanı sıra Trakya tosbağası, Pürtüklü semender, Oluklu kertenkele, Engerek Yılanı, Küpeli su yılanı gibi sürüngenler ile Alabalık, Gümüş balığı, Kefal gibi balık türlerinin varlığı tespit edilmiştir.