Kaçkar Dağları Milli Parkı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize ili sınırları içerisinde bulunan milli park, bölgenin en yüksek dağları olan Kaçkarları içinde barındırmaktadır. En yüksek noktası 3932 m olan Kaçkar Dağları aynı zamanda ülkenin en çok yağış alan bölgelerini kapsadığı için milli park sınırları hem zengin ve gür bir bitki örtüsüyle kaplıdır hem de alanda büyük akarsular yer alır.

Fırtına Deresi, Hemşin Deresi gibi büyük akarsuların çevrelediği milli park alanı, eşsiz doğal güzellikleri ve Doğu Karadeniz'in kendine özgü coğrafi yapısının en güzel örneklerini barındıran peyzajıyla ziyaretçilerini beklemektedir. Bölgeye gelen ziyaretçilere, doğa fotoğrafçılığı, dağcılık, kaya tırmanışı ve trekking gibi aktivitelerle birlikte kayak ve rafting gibi sportif faaliyetler yapma imkanını da sunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, aynı zamanda yörenin geleneksel yaylacılık kültürüyle de tanışma fırsatını bünyesinde taşır.

Flora: Oldukça zengin bir alpin çayır ve orman altı florasına sahip olan Kaçkar Dağları, tam 2500 bitki türünü sınırları içinde barındırır. 160'ı bölge, 300'ü Türkiye açısından endemik olan bitki türlerinin içinde Doğu Karadeniz Meşesi relikt (kalıntı) bir tür olması bakımından önemlidir. Alanda 300-1500 metreler arasında geniş yapraklı ormanlar görülürken, 1500 metreden yüksek kesimlerde doğu ladini, Doğu Karadeniz Göknarı ve sarıçam'dan oluşan ormanlar görülür. 2400 metreden yüksek kesimlerde ise alpin bitkiler yer alır.

Fauna: Alanda tespit edilen 30 memeli türünün içinde; gelincik, ağaç sansarı, porsuk, vaşak, su samuru, karaca, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, ayı, yaban domuzu gibi türler yer alır. Ayrıca bölgede 12 takıma ait 136 kuş türünün varlığı belirlenmiştir. Bunlardan 92'si kesin koruma altındaki türlerdir.