Karagöl-Sahara Milli Parkı

Artvin ili sınırları içinde, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir milli parktır. Sahara ve Karagöl olmak üzere iki bölüme ayrılan milli park alanında; göl, orman, yayla farklı doğal ve kültürel nitelikler bir arada bulunmaktadır. Şavşat ilçe merkezinin 45 km. kuzeyinde yer alan bir heyelan gölü olan Karagöl, etrafı ormanlık alanlarla çevrili eşsiz bir doğa harikasıdır.

Milli Park'ın Sahara bölümü ise Şavşar ilçe merkezine 17 km. uzaklıkta olan bir yayladır. Eğimli arazi yapısı içinde 1700-1800 metrelerde sınırlı bir düzlük alan olan Sahara bölgesi'nde antropojen step karakterli geniş alanlar yer alır. Ladin ve göknarlar ile sarıçamların da alt kesimlerde daihil olduğu bir orman örtüsüne sahip olan Sahara bulunan Laşet Deresi kenarındaki düzlüklerde yöre insanın katılımıyla Sahara Pancarcı Şenlikleri de yapılır.

Flora: Karagöl ve çevresindeki ormanlarda hakim ağaç türü çam ve ladindir, Sahara bölümünde ise Ladin ve Göknarlar ile alçak kesimlerde Sarıçamlardan oluşan orman örtüsü seyrek bir yapıdadır. Bölgede Kocabey Yaylası çevresinde Alpin bitki türleri gözlenir.

Fauna: Ayı, kurt, tavşan, domuz, porsuk, tilki, sincap ve vaşak gibi memeli, keklik, doğan yabanı güvercin, karga, saksağan, sığırcık ve alakarga gibi kuş türleri ve alabalık ve sazan gibi balık türleri ile yılan, kertenkele, kaplumbağa gibi sürüngen türleri bölgede yaşamaktadır.