Karatepe Aslantaş Milli Parkı

Akdeniz Bölgesi'nin Osmaniye ili sınırları içinde yer alan milli park, dere, ırmak ve göl kenarlarında farklılaşan bitki örtüsü, Ceyhan Nehri üzerine kurulan Aslantaş Barajı'nın göleti ve Karatepe zirvelerinden bakıldığında kuzey yönünde uzanan yoğun bitki örtüsü ile muhteşem bir manzara güzelliğini bünyesinde barındırır.Karatepe-Aslantaş Milli Parkı sahip olduğu doğal güzelliklerin içinde M.Ö 8. yüzyıla tarihlenen Geç Hitit dönemine ait önemli bir yerleşim merkezi ve kaleye ait arkeolojik kalıntıları içinde barındırır.

Roma ve Bizans dönemlerinde de bir yerleşim birimi olarak kullanıldığı anlaşılan alanda bu döneme ait tarihi kalıntılara da rastlamak mümkündür. Bu haliyle Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Türkiye'de doğal güzelliklerin ve tarihin iç içe geçmiş olduğu pek çok alandan biri olma özelliğini gösterir. Doğal güzellikler ve insanlık tarihine ait kalıntılar gibi insan üzerinde büyüleyici etkiler bırakan bu iki niteliği bir arada barındıran Karatepe-Aslantaş Milli Parkı ziyaretçilerini beklemektedir.

Flora: Milli Park sınırları içinde Kızılçam ve Meşe türleri gibi ağaçların yanı sıra, Akdeniz maki bitki örtüsü türünde endemik karakterli bitkiler bulunur. Orman, dere yatakları ve baraj gölü çevresinde farklı türlerde bitkisel çeşitliliğin bulunduğu alanda, dere yataklarında, Platanus orientalis, Ostrya carpinifolia, Celtis australis, Nerium oleander, Vitex agnus-castus ve Rubus sanctus gibi ağaç ve çalılar yanında, Clematis cirrhosa ve Ampelopsis orientale gibi tırmanıcılar görülebilirken, baraj gölü çevresinde genelde otsu türler hakimdir.

Fauna: 17 memeli hayvan türü, 12 adet sürüngen, 5 adet amfibi, türü görülebilen alanda, baraj gölünün varlığı ile birbirinden farklı habitatlara sahip bölümlerin oluşması milli park sınırlarındaki kuş popülasyonu dikkat çekici hale getirmiştir. Milli Park'ta 120'si kırmızı liste içinde yer alan 185 kuş türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca alanda 22 adet balık türü de yaşamaktadır.