Köprülü Kanyon Milli Parkı

 

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ili sınırları içinde 35.719 hektarlık alana yayılmış olan milli parkın en önemli kaynak değerini Köprüçayı Irmağı'nda meydana gelmiş olan 14 km uzunluğundaki yarma vadi oluşturmaktadır. Duvar yükseklikleri yer yer 100 m'yi aşan Köprülü Kanyon Türkiye'nin en görkemli jeolojik oluşumlarından biridir. Aynı zamanda popüler bir rafting alanı olan Köprüçayı Irmağı alabalıklarıyla da meşhurdur.

Milli Park alanı içinde yer alan ve yaygın olarak kızılçam ve makilik alanlar biçiminde yayılım gösteren ormanlar içinde 400 hektarlık saf Akdeniz serisi ormanı eşsiz değere sahip olan bir doğal güzelliktir. Köprülü Kanyon Milli Parkı, Türkiye'nin doğal güzellikler ve tarihi değerlerin birbirine karıştığı çok özel coğrafyasını hatırlatır biçimde Selge Antik Kenti'nin kalıntılarına da ev sahipliği yapar. Milli Park alanında çeşitli tarihi dönemler ait taş teraslar, köprüler ve yollar da bulunmaktadır.

Flora: 203'u endemik 950 farklı bitki türünün yayılım gösterdiği tespit edilen alanda bulunan 400 hektarlık Saf servi (Cupressus sempervirens) ormanı milli parkın en önemli kaynak değerlerindendir. Bir zamanlar doğal yayılış gösterdiği Akdeniz bölgesinin günümüzde en büyük doğal servi ormanı burasıdır. Alanda bulunan Sedir (Cedrus libani) ve Toros göknarı (Abies cilicica ssp. isaurica) ile karışık olan yaşlı karaçam (Pinus nigra) ormanları da büyük ekolojik öneme sahiptir.

Fauna: Yapılan araştırmalarda alanda yaşayan 32 canlı türünün varlığı tespit edilirken bu türlerin 10 tanesi soyları tehlike altında olan canlılar kategorisindedir. Yaban keçisi, kızıl akbaba, kırmızı renkli alabalık, Bezoar keçisi ve Mahmuz bacaklı kaplumbağa ve Türkiye endemiği olan kuşlardan Anadolu sıvacısı önemli fauna elemanları arasındadır.