Küre Dağları Milli Parkı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu ve Bartın illeri arasında yer alan bu milli park, Türkiye'nin en önemli orman alanlarından birini içinde barındırır. Aynı zamanda, parkın kapladığı alan içindeki doğal yaşlı orman, uluslararası alanda da önemlidir ve WWF'nin Küresel Düzeyde Öncelikli 200 Ekolojik bölgesinden birine dahil edilmiştir. Dünya üzerinde hala sahip olduğumuz doğal mirasın en önemli ve eşsiz örneklerini barındıran Küre Dağları Milli Parkı, ziyaretçileri için adeta bir "doğal arboretum" (ağaç müzesi) işlevi görür.

Dikkat çekici pek çok bitki türüne ev sahipliği yapan milli park ekosistemi içinde kimileri soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pek çok hayvan türü de yaşar. Öyle ki, Türkiye'de rastlayabileceğiniz 132 memeli türünün 40'ı bu bölgede yaşamaktadır. Küre Dağları Milli Parkı, bitki örtüsü ve barındırdığı hayvan türlerinin yanı sıra, jeolojik oluşumlarıyla da dikkat çekicidir.Karstik jeolojik oluşumlar bakımından da zengindir.Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası bu oluşumların en önemlileri ve görülmeye değer olanlarındandır. Ayrıca yüksekliği 15 metre olan ve döküldüğü yerde doğal bir havuz oluşturan Ilıca Şelalesi de milli parkın görülmeye değer güzellikleri arasındadır.

Flora: Sahip olduğu ekosistem ve habitat çeşitliliğiyle oldukça önemli bir noktada durmakta olan Küre Dağları Milli Parkı'nda; doğal orman ekosistemleri, bozuk orman ekosistemleri, geleneksel tarım eksosistemleri ve akarsu ekosistemlerini görmek mümkündür. Ayrıca, kanyon ekosistemleri ve orman içi çayır ekosistemleri de mikro-ekosistemler olarak alanda yerini almaktadır. Milli Park alanında tespit edilmiş 675 bitki türü olsa da, var olan gerçek bitki türü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Nemli ormanlara özgü; şimşir, kayacık, üvez, Türk fındığı, gürgen, mürver, akçaağaç, çobanpüskülü gibi türlerin görüldüğü milli park alanında bulunan 35- 50 metre boyunda dev kayın ağaçları doğal anıt olarak koruma altına alınmıştır.

Fauna: Oldukça önemli bir yaban hayatı zenginliğine sahip olan bölge, vaşak, susamuru, geyik ve karaca gibi tehlike altındaki hayvanları da barındırır. 38 familyaya mensup ve 46'sı tehdit altında olan 129 kuş türünün de Küre Dağları Milli Parkı alanında varlığı tespit edilmiştir. Alan, Türkiye'de bulunan 132 memeli türünden 40 tanesini içinde barındırmaktadır.