Kuş Cenneti Milli Parkı

Marmara Bölgesi'nde, Balıkesir sınırları içinde 17.058 hektarlık bir alana yayılmış olan milli parkın en büyük özelliği Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuşların göç yolları üzerinde bulunan önemli bir bölge olmasıdır. Mevsimlere göre su seviyesi değişen ve bol gıdalı (örtrofik) bir göl olan Manyas Kuş Gölü'nün temel kaynak değerini oluşturduğu milli park adının hakkını vererek 266 kuş türünü bünyesinde barındırır.

Aynı zamanda antik çağ yerleşimlerine yoğun olarak rastlanan bir bölgede yer alan milli park alanı M.Ö. 8 yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yerleşmeye başlamış Lidyalılar ile onların egemenliğine son verecek Perslerin izlerini de taşır. Bölgeye Cennet anlamına gelecek bir isimle ilk defa adlandıranların da Persler olduğu bilinir. Kuş Cenneti'yle ilgili ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de anlatılar bulunmaktadır.

Flora: Manyas Kuş Gölü ve çevresinde toplam 92 bitki türü tespit edilmiştir ve bunlar karasal bölge, geçiş bölgesi ile sucul bölge bitkileri olarak çeşitlenir. Karasal bölgede baskın olarak Söğüt ağaçlarının yer aldığı tohumlu ve odunsu bitkiler görülür. Geçiş bölgesi bitki örtüsü ise beşparmak otu, ılgın, hasırotu, kamış, saz ve ayakotu gibi köklü su üstü bitkilerinden oluşur. Sucul bölge bitki türleri köklü ve köksüz türler ile su yüzeyinde serbest olarak yüzen sucul bitkileri kapsar. Aklar ot, hatmi, yaban yasemini, nane, köygöçüren, düğünçiçeği, süsen ve kırkboğum gibi bitkiler bu bölgede yer alır.

Fauna: Oldukça zengin bir plankton ve dip canlısı popülasyonuna sahip olan Manyas Kuş Gölü, besin zincirinde bu canlıların üstünde yer alanlar canlılar tarafından yoğun olarak yaşam alanı haline getirilmiştir. Göl ve çevresinde 266 kuş türü ve 23 balık türü tespit edilmiştir. Karabatak, ak pelikan, ördek, kaz, sakarmeke, tepeli batağan, yeşilbaş, elmabaş patka, su tavukları, küçük akbalıkçıl, erguvani balıkçıl, çeltikçi, alacabalıkçıl, gece balıkçılları, saz bülbül, kamış bülbülleri, ak mukallit, sarı asma ve çulha alanın karakteristik canlı türleri olan kuşlar arasında sayılabilir.