Munzur Vadisi Milli Parkı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli ili sınırları içinde 42.675 hektarlık bir alana yayılmış olan milli park, Munzur Dağları'ndan büyük gözeler halinde doğan Munzur Suyu'nun sulayarak zengin bir bitki örtüsü ve doğal yaşam çeşitliliğini oluşturduğu bir alanı kapsamaktadır. Deniz seviyesinden 2500 m yükseklikte meşe ağaçlarının hakim olduğu milli park alanında, endemik bitki türleri ve yöreye özgü hayvan türlerinin varlığı bölgeyi eşsiz bir değerde bir coğrafyaya dönüştürür.

Milli Parkın kuzeyinde, 2000-3000 metrelik zirvelerde yer alan krater gölleri ile Ovacık ilçe düzlüğünde bulunan gözeler ve kanyonlar alanın peyzaj güzelliğine eklenir. Munzur Vadisi'nin, Munzur Suyu'na katılan Mercan Deresi'nin vadisine inene yamaçlarında yer alan Kırk Merdiven Şelaleleri de Munzur Vadisi Milli Parkı'nın görülmeye değer güzelliklerindendir.

Flora: Bitki örtüsü yönünden oldukça zengin olan milli park alanında 1518 bitki türü tespit edilmiştir ve bu bitki türlerinin 43'ü Munzur Dağları'na, 277'si de Türkiye'ye özgü endemik türlerdir. Tepeler ve yamaçlar da hakim olan meşe türü ağaçların yanı sıra karaağaç, akağaç, dişbudak, çınar, asma, huş, ceviz, yabani fındık, kavak, söğüt gibi bitki türleri de milli parkta bulunan bitki türleri arasında sayılabilir.

Fauna: Kurt, tilki, sansar, ayı vaşak, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu ve yaban keçisi milli park alanında bulunmaktadır. Mağaralarda ve kaya kovuklarında yaşayan boz ayı, Munzur yaban hayatının önemli büyük memelilerinden biridir.