Soğuksu Milli Parkı

Başkent Ankara'nın çevre ilçelerinden biri olan Kızılcahamam sınırları içinde yer alan milli park, bozkır örtüsüne sahip İç Anadolu'dan Karadeniz Bölgesi'nin gür ormanlarına geçişin ilk aşamasını oluşturan bölgededir. Bu nedenle Milli Parkın özellikle içinde barındırdığı bitki örtüsü bakımından gösterdiği çeşitlilik muazzam düzeydedir. İçinde dört farklı ekosistemin gözlenebildiği belirlenmiş olan Soğuksu Milli Parkı, aralarında bütün dünyada koruma altına alınmış olan "Kara Akbaba" da bulunmak üzere, 160 farklı kuş türüne ev sahipliği yapar.

Bölgenin jeolojik yapısından kaynaklı olarak sıkça rastlanan soğuk ve sıcak su kaynakları Soğuksu Milli Parkı'nın önemli değerlerindendir. Soğuk su kaynakları sağladığı içme suyuyla ünlüyken, sıcak su kaynaklarından da kaplıca olarak faydalanılır. Bu kaplıcalar milli park ve çevresinin sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olmasını sağlamıştır.

Flora: Oldukça zengin bir örtüsüne sahip olan Soğuksu Milli Parkı'nda yoğun olarak Karaçam, Kızılçam, Göknar ve Gürgen gibi ağaçlar bulunur. Çeşitli çayır otaları ve çiçeklerinde katıldığı bu zengin flora'da; Yabani çilek, yabani gül, ahlat, bodur ardıç, yabani fındık, titrek kavak ve bazı meşe türleri de bulunmaktadır.

Fauna: Yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, kurt, sincap gibi memeli türlerinin bulunduğu alanda, çeşitli sürüngen türleri de vardır. Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan 160 kuş türü arasında yerini alan Kara Akbaba, dünya çapında koruma altına alınmış önemli bir tür olarak bulunmaktadır ve bölgenin sembolü haline gelmiştir.