Spil Dağı Milli Parkı

Ege Bölgesi'nde yer alan ve antik çağlardan beri uygarlığın önemli merkezlerinden biri olmuş Manisa ilinin sınırları içinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı; içerdiği jeolojik oluşumlar, zengin bitki örtüsü ve barındırdığı hayvan türleriyle birlikte tarihi dokusuyla da önemli bir koruma alanıdır. Gediz Ovası'nda 60 metrelik bir rakımdan başlayıp, Karadağ eteklerinde 1517 metreyi bulan bir rakıma ulaşan milli park alanında dere yatakları ve yer yer dik kanyonlar bulunur.

Milli Park sınırları içinde yer alan pek çok endemik bitki türünün yanında bölgeye özgü olan Manisa Lalesi de parkta doğal olarak yetişir. Spil Dağı Milli Parkı'nda, doğada özgürce yaşayan ve yine bölgeye özgü olan yılkı atlarını görmek de mümkündür. Mitolojik bir karakter olan Niobe'ye ait bit figür oluşturduğu düşünülen Ağlayan Kaya ve M. Ö. 13. yüzyılda yapıldığı düşünülen bir Kybele Rölyefi de milli parkta bulunan görülmeye değer arkeolojik kalıntılar arasındadır.

Flora: Kızılçam ve Karaçam ormanlarının arasına yayılmış Saçlı Meşe ağaçları Spil Dağı'nın florasının ana bitkilerini oluşturur.Dere yataklarında yer alan çınarlar ve alanın alt florasında bulunan Meşe türleri, Sürüngen Ardıç, Laden, Funda, Defne, Mersin ve Berberis türleri de bölgedeki bitkiler arasında sayılabilir. Yine bölgede otsu bitkilerden; Geven, Buğdaygiller, Çayırotları, Eğreltiotları, Sütleğen, Ballıbabagiller ve Şakayıklar bölgenin doğal zenginlikleri arasındadır. Bölgeyle özdeşleşmiş olan Manisa Lalesi de Spil Dağı'nda endemik bir tür olarak yerini alır. Milli Park alanında 76 adet endemik bitki türü olduğu keşfedilmiştir. Ayrıca bölge 70 kadar da şifalı bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Fauna: Tavşan, tilki, ayı, karaca, kurt, çakal, porsuk, dağ keçisi, domuz, ve sansar gibi memelilerle; doğan, atmaca, kartal, akbaba, kınalı keklik, çil keklik gibi kuş türleri bölgenin faunasını oluşturmaktadır. Ayrıca yöreye özgü yılkı atları da Spil Dağı Milli Parkı'yla özdeşleşmiş bir yaban hayatı değeri olarak alanda yaşamaktadır.