Sultan Sazlığı Milli Parkı

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, Kayseri ili sınırları içinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgenin bozkır ekosistemi içinde barındırdığı tatlı ve tuzlu su kaynaklarıyla önem kazanan bir alanı içinde barındırır. Tatlı ve tuzlu su göllerinin bir arada bulunduğu nadir ekosistemlerden biri olan alan, aynı zamanda barındırdığı soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuş türleri bakımından da önemlidir.

Bu türlerden bazılarının; göç, barınma ve üreme bölgesi olması nedeniyle Sultan Sazlığı, su kuşlarının yaşamı açısından uluslararası öneme sahip sulak alanların korunmasına yönelik olarak geliştirilen RAMSAR sözleşmesi kapsamına alınmıştır.Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın kapsadığı alan içinde yaşayan ve sayıları 130.000'i bulan su kuşu ve bölgenin ev sahipliği toplam 251 farklı kuş türü milli parkın ayrı bir önem kazanmasını sağlamıştır.

Flora: İç Anadolu step ekosistemi içinde kapalı bir sulak alan konumunda olan Sultan Sazlığı bölgesi, nadir olarak bir arada bulunan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini barındırdığı için ayrıca önemlidir. Alanda tespit edilen doğal bitki türü sayısı 428'dir ve bunların içinden 48 tanesi endemiktir.

Fauna: Farklı habitatları bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı; pek çok farklı türde canlı türü için beslenme, barınma, üreme olanağı sağlamaktadır. Bu fauna zenginliği içinde ise Sultan Sazlığı'nın önemli doğal değerlerini kuş türleri oluşturur. Ekosistem özelliklerinin ideale yakın olduğu dönemler kuş nüfusunun 600.000'i bulduğu bölgede 301 kuş türü bulunduğu görülmüştür. Bu kuş türleri Yerli, Yaz Göçmeni, Kış Göçmeni, Geçit ve Düzensiz olmak üzere 5 kategoride sınıflandırılmışlardır.