Troya Tarihi Milli Parkı

Ege Bölgesi'nin Çanakkale ili sınırları içinde yer alan milli parkın kaynak değerini ünlü Yunanlı ozan Homeros'un insanlık tarihinin en eski destanlarından birinde anlattığı Troyalılar ile Akalar arasında süren yıllara yayılan savaşın epik hikayesi oluşturur. İliada ve Odysseia destanları ile ölümsüzleşen ve uluslararası öneme sahip olan Troya antik kentinin bulunduğu alanı kapsayan milli park, eşsiz bir tarihi değere sahiptir.

Arkeologlar alanda yaptıkları çalışmalarda, bölgenin tarihinin çok daha erken dönemlere kadar uzandığını tespit etmişlerdir. Erken bronz döneminin ilk yerleşimlerden biri olarak da tanımlanan bölgede dokuz katmanda kırktan fazla yerleşim evresine ulaşılmıştır. Troya yerleşimi bunlardan yalnızca bir tanesidir.