Yozgat Çamlık Milli Parkı

İç Anadolu Bölgesi'nde Yozgat ili sınırları içinde bulunan Çamlık Milli Parkı, dört bir yanı bozkır alanlarla çevrili bir yeşil vaha görünümündedir. Geçmişte gür ormanlarla kaplı olduğu düşünülen İç Anadolu'da insan eliyle tahrip edilen bu ormanlardan kalan son bir hatıra gibi duran Yozgat Çamlık Milli Parkı aynı zamanda, 1958 yılında, Türkiye'nin ilan edilen ilk milli parkı olmuştur.

Zengin bir bitki örtüsü ve pek çok hayvan türünün içinde barındığı bir ekosisteme sahip olan milli park alanının büyük bölümü, Soğukoluk tepesi üzerinde yer alır. Tepenin kuzey yamaçlarına bakan bölümde yer alan ve Karaçam ağaçlarından oluşan doğal kalıntı orman ile plantasyon sarıçam ormanı Yozgat Çamlık Milli Parkı'nın önemli değerlerini oluşturur. Yozgat kent merkezine yalnızca 2 km uzaklıkta olan milli park uzun yıllar boyunca yöre insanı için önemli bir rekreasyon alanı olmuş ve bölge hakkında pek çok kültürel metin bölge halkı tarafından üretilmiştir. 

Flora: Karaçam, meşe, ardıç, akkavak, titrekkavak, karakavak, söğüt, alıç, ahlat gibi ağaç türlerinin yayılım gösterdiği alanda tespit edilmiş 122 bitki türü 43 familya 144 cins içinde toplanmıştır. Alanda bulunan kalıntı karaçam ormanı ve plantasyon kızılçam ormanı bölge florasının ana gövdesini oluşturur.

Fauna: Tilki, tavşan, tarla faresi, sansar, sincap gibi memelerin yanında; küçük atmaca, saksağan kumru, delice, tarla kuşu, sığırcık, sarı asma, dağ kargası, şahin, doğan gibi kuşlar ve kaplumbağa, kertenkele, yılan gibi sürüngenlerin yer aldığı Yozgat Çamlığı Milli Parkı faunasında, Amerika'yla özdeşleşmiş bir hayvan türü olan beyaz kartalların da bulunduğu söylenmektedir.